Návrat na hlavní stranu

Uzavírka parkoviště na ulici ČSA

Odbor investic a správy majetku MÚ v Příboře informuje motoristy, že z důvodu instalace nového dopravního značení bude ve dnech 28.8.2014 – 29.8.2014 omezen provoz na parkovišti před domy s pečovatelskou službou na ulici ČSA.
Z důvodu dlouhodobě neuspokojivého stavu parkovací plochy na ulici ČSA před domy s pečovatelskou službou, který se projevoval především špatnou orientací řidičů v prostoru parkoviště, přistoupil odbor investic a správy majetku MÚ v Příboře ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR, DI v Novém Jičíně k návrhu nového dopravního režimu na této ploše. Počínaje měsícem září zde začne platit nové svislé a vodorovné dopravní značení, které jasně vymezí jednotlivá parkovací místa a usměrní dopravu vozidel do jednosměrného provozu. Příjezd na parkoviště bude v jeho spodní části u pozemku rodného domu Sigmunda Freuda a výjezd na úrovní tržních stánků. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu bude zamezeno stávajícímu vyjíždění z kolmých stání přímo na ulici ČSA. V zadní části tržních stánků budou stávající kolmá stání nahrazena šikmými parkovacími místy. V souladu s aktuálními předpisy v oblasti dopravy zde budou situovány i dvě parkovací místa pro osoby těžce postižené a těžce pohybově postižené. Vše bude znázorněno novým dopravním značením, které by mělo motoristům využívání parkoviště podstatně usnadnit.

Ing. Jaroslav Šimíček, odbor investic a správy majetku

Názorný plánek parkoviště
DALŠÍ INFORMACE: Odbor investic a správy majetku

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 27.08.2014 v 09:19 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm