Návrat na hlavní stranu

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PŘÍBOŘE 2014 (EHD)

Město Příbor jako člen Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska se i v letošním roce připojil k oslavám Dnů evropského dědictví, a to ve dnech 12.-14. září 2014. Program začal už v pátek v Galerii na radnici vernisáží obrazů mladé grafičky a malířky Štěpánky Hlubkové. Pokračoval v sobotu 13. září IV. Muzejním ránem s poetickým pořadem o cimbálu. Následovalo slavnostní předání Cen starosty města v refektáři piaristického kláštera.
Oficiální zahájení oslav proběhlo ve 14:00 hod na náměstí S. Freuda. Město Příbor se rázem ocitlo ve 20. letech 20. století. Svátečně oděni měšťané a vyslanec císaře Františka Josefa vítali na příborském náměstí všechny příchozí hosty. Slavnosti zahájil udělením souhlasu k čestné salvě z kanónu starosta města Ing. Milan Strakoš. Během několikahodinového programu „v duchu starých dobrých časů“ se představili hudebníci s písničkami našich babiček, komedianti na káře, flašinetář se svými písněmi i vojenskými historkami. Díky spolku elegantních dam jsme se na chvíli ocitli v šantánu. Císařské vojsko připomnělo sté výročí od vypuknutí hrůzného válečného konfliktu 1. světové války. Bojové dovednosti se svým koněm předvedl hulán, člen jezdecké kavalerie.
Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy bezplatně otevíráme nejširší veřejnosti nejzajímavější památky. V Příboře tomu nebylo jinak. Od 9:00 do 17:00 hod. byl zpřístupněn piaristický klášter, Muzeum a pamětní síň S. Freuda, kostel sv. Valentina, farní kostel Narození Panny Marie i s věží, radnice, kde bylo možné zhlédnout hned dvě výstavy, rodný dům S. Freuda, kostel sv. Kříže s výstavou obrazů Libuše Volné a Kristýny Večeřově. Nechyběla ani lidmi vyhledávaná výstava církevních ornátů v kostelíku sv. Františka na starém hřbitově a oblíbené procházky městskou památkovou rezervací s průvodcem MUDr. Mořicem Jurečkou.
V 17:00 hodin zněly refektářem piaristického kláštera hudba, písně i mluvené slovo programu „Vzácná setkání“. Připravila ho cimbálová muzika Pramínky. Sobotní program ukončila o dvě hodiny dříve, než se plánovalo, průtrž mračen. I přesto Příbor a jeho památky navštívily stovky lidí.
Program EHD ovšem nekončil v sobotu. V neděli 14. září zavítala do Příbora stálice české hudební scény, zpěvačka Petra Janů, se skupinou Golem. I přes mírný déšť si koncert drobné, ale energické zpěvačky užilo více než 1500 lidí. Vystoupení zpěvačky Petry Janů bylo slavnostní tečkou za Dny evropského dědictví, dny, kdy otevíráme brány nejkrásnějších a nejvzácnějších památek Příbora - města s více než 750letou historií.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na programu, organizačním a technickém zajištění vydařené akce, a budeme se těšit na viděnou opět za rok na Dnech evropského dědictví 2015.

Nikol Horňáková
Odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

DALŠÍ INFORMACE: Kancelář vedení města

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 16.09.2014 v 09:46 hodin

Copyright 1994-2022 © Luděk Šorm